Tarnetingimused ja garantii

Tarnetingimused

Optimeerimisele toodav sõiduk peab olema tehniliselt korras. Õhupuhasti ja kütusefilter peab olema vahetatud. Võimalikud teada olevad vead tuleb ära parandada või neist tuleb enne programmeerimist teada anda. See kindlustab optimeerimise õnnestumise.

Garantii

Vahetatud mälukivide ja programmidele anname täieliku tõimivusgarantii ja ühe aastase paigaldusgarantii.
Garantii ei laiene sõiduki elektrisüsteemis tekkinud rikke või muule mälukivil või juhtploki vigastusele või rikkele, mis on kolmanda isiku tekitatud. Garantii ei laiene mootorispordikasutusele või sellega võrreldavale raskele äärmuslikes tingimuste toimuvale kasutusele.

Hoolduse ajal tehtav juhtploki programmi uuendamine võib meie optimeerimisprogrammi maha pühkida võib tekitada häireid selles töös. Enne vastavate tööde tegemist on klient kohustatus ise seda asjaolu töö teostajalt küsima. Garantii ei laiene hoolduse ajal tehtud programmiuuenduse tõttu tekkinud häirete või hoolduse ajal maha pühitud optimeerimisprogrammile.

Kui klient soovib saada mahapühitud optimeerimisprogrammi asemele uue ja uus programmi uuendamine nõuab oma versiooni tõttu uut optimeerimisprogrammi on tegemist ümberprogrammeerimisega ehk eraldi programmeerimisega koos uute programmidega. Juhtploki avamine põhjustab TruckTuning garantii lõppemise,

Garantii hüvitamisvastutus puudutab mootori juhtploki ja selle vahetamistöö ja selle programmi uuendamisega seotud kulusid.
Kaudsed kulud garantii hulka ei kuulu. Rikkis juhtploki parandamiseks või väljavahetaniseks peab olema võimalus teostada töid mõõduka aja jooksul.