Värvitöid teostame õige tehnoloogi järgi autovärvidega DU PONT Super Traffic. Nimetatud värv omab ametlikku heakskiitu ja soovitust värvitöödele peaaegu kõikide autotehaste poolt.

Imron® Fleet Line DuPont™ Imron® Fleet Line – see on kompleksne ja laiahaardeline LOÜ nõuetele vastav värvisüsteem igat liiki veokite, busside, haagiste ning töömasinate värvimiseks. Terviklik ja paindlik süsteem, mis on välja töötatud spetsiaalselt rasketranspordi ja treilerite värvimiseks: Kõrge keemiline vastupidavus Laialdased kasutamisvõimalused Suurepärane toonivalik ja -täpsus Terviklik tehnoloogia, mis hõlmab nii aluskihte kui pinnavärvi – krundid, alusvärvid, pinnavärvid Spetsiaalselt välja töötatud kõigi rasketranspordituru nõudmiste täitmiseks nii LOÜ-reguleeritud kui ka reguleerimata turgude tarbeks.