SCR– Selektiivse katalüüsi reduktsioon AdBlue süsteem

SCANIA R Euro 4 SCR ummistunud Cat.

SCR-Selektiivse Katalüüsi Reduktsioon on AdBlue® kasutamise süsteem, millega on varustatud veokite uusimad mudelid. AdBlue® on värvitu vedelik, mis on täiesti ohutu ja lõhnavaba. AdBlue® sisaldab 32,5% looduslikust gaasist saadud karbamiidi, mis on lahustatud destilleeritud vees. Veokite väljalaskesüsteemi kuumuse ja vee mõjul laguneb karbamiid ammoniaagiks ja süsinikdioksiidiks. Kütuse põlemisest tulenev lämmastikoksiid lagundatakse tekkinud ammoniaagi poolt hapniku juureolekul ning reaktsiooni tulemusena eraldub lämmastik ja vesi. Kuna tegemist on vesilahusega, siis külmub AdBlue® temperatuuril -11,5 °C, kuid mootorit saab siiski käivitada. AdBlue® paagil on autovalmistaja poolt paigaldatud küttesüsteem, mis vedeliku pärast käivitamist kiiresti üles soojendab.

AdBlue® on mõeldud kasutamiseks Euro4 ja Euro5 normidele vastavates raskeveokites. AdBlue® kasutamise eelduseks on see, et raskeveok tarbib väävlivaba diislikütust. Ilma AdBlue’ta sõitmine rikub veoki katalüsaatori ja heitgaasid ei vasta kehtestatud saastenormidele. AdBlue keskmine kulu moodustab 1,5 liitrit 100 kilomeetrile. Eksisteerib mitu faktorit, mis mõjutavad tarvitatavat AdBlue kogust, näiteks kütuse kvaliteet ja mootori töö (koormus) reziim. Euro4 nõuetega toimetulekuks tuleb arvestuslikult põletatava diislikütuse kohta kasutada 3–4% AdBlue’d. Euro5 puhul tõuseb see suhe 5–7%-ni. 4%-lise suhtarvu korral kulub 1000 liitri diislikütuse kohta 40 liitrit AdBlue’d. AdBlue® kulu on alati kindlas sõltuvuses diislikütuse kulust. Samal ajal aitab uue mootori tõhustatud põlemisefektiivsus vähendada diislikütuse tarbimist. Veokitele paigaldatud AdBlue® paagid on mahuga 60–120 liitrit. Kehtivad Euronormid jagunevad raskeveoki ARKis arvele võtmise aja põhjal. Euro3 norm kehtib vahemikus 01.10.2001-30.09.2006 esmakasutusele võetud sõidukitele ning Euro4 norm 01.10.2006-30.09.2009 arvele võetud veokitele.Alates 2009. aasta oktoobrist esmakasutusele võetud sõidukid peavad vastama Euro5 piirnormidele. Mootori heitgaaside puhtuse nõuete erinevus normides Euro3 ja Euro4 on märkimisväärne. Lämmastikoksiidide heidet tuleb vähendada väärtuselt 5 g/kWh väärtuseni 3,5 g/kWh ehk 30% võrra. Tahkete osakeste sisaldus peab heitgaasides vähenema väärtuselt 0,1 g/kWh väärtuseni 0,02 g/kWh ehk vähemalt 80%. Euro5 normi täitmiseks ei tohi lämmastikoksiidide heide ületada aga 2 g/kWh. AdBlue® on saadaval 10 ja 20 liitristes plastikkanistrites ja meie tanklas lahtiselt otse paaki 1-1000 liitrit.