Küsimused mida küsitakse sageli

Miks autotootja ei paku “optimeeritud” sõidukeid?

Vastus on lihtne: ärilisest seisukohast lähtudes lastakse sama mootor turule erineva võimsusega (Hj) erinevates pöördemomentides, andes seega tootjale võimaluse laiendada oma valikut, seevastu tehnilisest seisukohast lähtudes eeldab tootja aga seda, et autot hakatakse kasutama erinevatel laiuskraadidel erinevate “omadustega” kütusega ning seetõttu on vaja pakkuda kompromissi selliste originaalparameetrite kindlaksmääramisel, mis hakkavad toimima peaaegu ühtemoodi igal pool.

Seetõttu, meie soov on pakkuda oma klientidele võimalust saada paremat, aga ka kohandatud sooritusvõimet mis tahes sõiduki puhul: tulemus on suurem pöördemoment väiksemal pöörete arvul parema kiirenduse saavutamiseks või pehmem ümberlülitus, et vähendada kütusekulu. Mõistagi teostatakse kõik meie seadistused järeleandmisi tegemata sõiduki ohutusele, mehhaaniliste ja elektrooniliste komponentide elueale ning asjakohaste saastevastaste määruste nõuetele.

Miks on optimeerimine soovitatavam kui eraldi lisaseade (box)

Lisaseadme abil on võimalik muuta vaid teatud parameetreid. Võimsuse kasv toimub sissepritserõhu tugeva tõstmise ja pritsekestuse pikendamise teel. Optimeerimisel saavutatakse mootori juhtimise 3D välju reguleerides märgatavalt täpsem lõpptulemus. Lisaploki abil on võimatu ka sõiduki käigukasti tüüpi arvestada. Sõiduki optimeerimisel programmeeritakse teatud sõidukitesse ka käigukasti juhtplokk.
Lisaseadmete programm on ka see, et need töötavad ilma ülelaadimisrõhu lisamiseta. Seetõttu jääb ainukeseks võimaluseks, kuidas võimsust lisada, sissepritserõhu tõstmine. See omakorda koormab eriti pritsepumpa ja injektoreid(pihusteid).
Sissepritseaja pikenemine omakorda tõstab põlemisruumi, väljalaskekollektori ja turbokompressori temperatuure. Sageli mõeldakse, et turbokompressorit koormab lisaplokk vähem kui optimeering. Tegelikult mõjutavad kompressorit rohkem lisaploki kõrgemad temperatuurid kui selle natuke kõrgemad pöörded. Heitgaasi tõusnud temperatuuridele peab kompressor mõõdukalt vastu. Lisaploki tõttu kerkiv põlemisruumi temperatuur aga tekitab palju kiiremini kahju silindrikaanele ja kolbidele.

Optimeerimise abil on võimalik ka madalamaid pöördeid reguleerida. Lisavõimsusest on kasu eriti ühtlasel maanteesõidul:
aeglastest sõidukitest möödasõit on ohutum ja vaevatum. Lisaplokiga varustatud sõiduk selleks võimeline pole, kuna madalamatel pööretel töötab see nagu ennegi, kuna õhuülejääki pole ega mootor suuda lisakütust ära kasutada. Lisaplokk hakkab mõju avaldama alles 70-80% koormuse juures. Praktiliselt on lisaplokiga autode puhul võimalik lisavõimsust nautima hakata alles gaas põhjas sõites.

Lisaplokiga sõidukiga saavutatakse teatud juhtudel peaaegu samasuguseid tippvõimsusi nagu optimeeritud sõidukiga, kuidmärgatavalt kitsama ulatusega pöörete ja võimsuse korral. Lisaploki abil saavutatud tippvõimsused on paberi peal enamvähem samad nagu nt. standardprogrammeeringutes, kuid koormavad mootorit rohkem kui optimeerimine. Niisugune sõiduk ei saavuta optimeeritud sõiduki paindlikkust ega selle väände- ja efektiivsusala ole ka sugugi sama lai.

Kuna kõik tervikut mõjutavaid parameetreid pole võimalik reguleerida, on mootorijuhtimiskaartidel lõpptulemuseks vaevalt et parimad näitajad. Nende parameetrite reguleerimine õnnestub ainult ainult mootori juhtploki ja selle sees oleval mälukivil. Otse mootori juhtplokki, mootori mälukivile tehtav ümberprogrammeerimine koormab sõiduki mootorit ja jõuülekannet palju vähem kui nn lisaplokk.

Kuidas mõjutab optimeerimine mootori ja jõuülekande kestvust?

Pärast optimeerimist koormab mootorit ja jõuülekannet rohkem ainult täisgaasiga sõit. Tavalise igapäevasõidu ajal aga on selline lisakoormus ainult juhuslik, Tavalisel kasutamisel pole seega olulist mootori aj jõuülekande lisakoormust märgata.

Kuidas optimeerimine tunda annab?

Väändemomendi kasvu tõttu annab vahe end tunda juba madalatel pööretel, st auto muutub märgatavalt paindlikumaks. Ka möödasõidu kiirendusel on vahe esialgsega võrreldes tuntav. Peale selle kasvab ka tippkiirus ning mõnedes autodes on võimalik programmeerimise ajal ka tippkiiruse piirang maha võtta.